Groene Boekje en Van Dale digitaal bekeken

ROTTERDAM, 30 DEC. Op verzoek van uitgeverij Van Dale Lexicografie zal de Nederlandse Taalunie binnenkort een digitale versie van het Groene Boekje ter beschikking stellen aan Van Dale. De uitwisseling moet duidelijkheid verschaffen over de verschillen tussen de laatste edities van beide uitgaven.

De nieuwste editie van het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal van Van Dale wijkt op bepaalde punten af van de officiële woordenlijst der Nederlandse taal, het zogenoemde Groene Boekje.

Zo schrijft Van Dale zoëven (met trema), waar het Groene Boekje zo-even (met streepje) vermeldt. Ook is er onderscheid in de schrijfwijze van samenstellingen met personen. Zo heeft Van Dale het over bodendienst (met tussen-n), terwijl het Groene Boekje hier bodedienst (zonder tussen-n) spelt.

Van Dale liet eerder weten dat er “honderd à tweehonderd” verschillen tussen beide uitgaven zijn. De digitale vergelijking tussen de lemmata van Van Dale en het Groene Boekje moet leiden tot een nauwkeurige inventarisatie van de verschillen.

De vergelijking zal in januari worden uitgevoerd. Volgens de woordvoerder van de Taalunie zal de vergelijking in ieder geval niet leiden tot een aanpassing van het Groene Boekje, omdat deze woordenlijst stoelt op officiële besluiten van Nederland en Vlaanderen. Bij Van Dale was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar.