Geen partner, geen nood

Net zoals verleden jaar krijgt u deze rubriek een paar puzzles voor geschoteld. Ze zijn weer afkomstig uit de collectie van wijlen dr J.F. van Moorsel, die een kleine maar uitgelezen collectie bridgeboeken naliet. Johan van Moorsel was een druk bezet man met veel maatschappelijke besognes. Veel tijd voor het spelen van bridge had hij niet. Toch putte hij plezier uit het spel. Daar had hij niet eens een partner voor nodig. Voor zijn werk reisde hij de hele wereld rond. In het vliegtuig vond hij veel afleiding met het bestuderen van bridgetheorie en het oplossen van bridgeproblemen. Daarom was hij geabonneerd op de Amerikaanse Bridge World en het Engelse Bridge Magazine, dat inmiddels ter ziele is. Uit dit laatste blad, jaargang 1966, speurde ik twee heel aardige problemen op waarop u uw tanden mag stuk bijten.

Noord Schoppen A65 Harten A10 Ruiten 7654 Klaver 9754WestOost Schoppen 8 Schoppen VB9743 Harten HVB987654 Harten 3 Ruiten - Ruiten VB982 Klaver B103 Klaver 2 Zuid Schoppen H102 Harten 2 Ruiten AH103 Klaver AHV86 Zuid speelt 6Klaver, west start HartenH. Hoe maakt zuid zijn contract tegen elke verdediging?

Noord Schoppen - Harten A5432 Ruiten V3 Klaver AHV543WestOost Schoppen VB4 Schoppen 109876 Harten B10 Harten V9876 Ruiten H7654 Ruiten B109 Klaver B109 Klaver -Zuid Schoppen AH532 Harten H Ruiten A82 Klaver 8762

Zuid speelt 6SA, west start HartenB. Hoe maakt zuid zijn contract tegen elke verdediging?

De oplossingen kunt u zenden aan postbus 93326, 2509 AH Den Haag. De eerste drie juiste inzendingen worden beloond met een jaarabonnement op IMP, het bridgeblad voor gevorderden. Rest mij u een voorspoedig 1996 toe te wensen met veel successen aan de bridgetafel. Wat evenementen in ons land betreft ziet het komend jaar er zeer veel belovend uit: in januari de Cap Volmac Top 16 en in februari de Forbo Nations Cup. Daarover de komende tijd veel meer.

    • Jan van Cleeff