Foto

Peter Hamilton: Robert Doisneau, A photographer's life 384 blz., Abbeville Press 1995, ƒ 136,50

Fotograaf Robert Doisneau aan het werk in 1949 (l), daarnaast een van zijn karakteristieke Parijse straatfoto's (L'accordéoniste, 1951). Beide foto's zijn afkomstig uit de omvangrijke, met meer dan vierhonderd foto's geïllustreerde 'geautoriseerde biografie' over Doisneau, geschreven door de Engelse socioloog, fotograaf en fotohistoricus Peter Hamilton. Voor het maken van zijn boek voerde hij veel en langdurige gesprekken met zijn door hem zeer bewonderde hoofdpersoon, en kreeg inzage in diens persoonlijke archieven. Doisneau kreeg wereldfaam met zijn zachtmoedige, humorvolle en terloopse foto's van het Parijse straatleven in de eerste na-oorlogse decennia. Wat hem onderscheidde was zijn trefzekere oog voor kleine, terloopse gebeurtenissen: de hond op de stoep voor de slagerswinkel, het jongetje in zeepkar dat gebiologeerd naar de lekke band van een geparkeerde auto staart, bruid en bruidegom die op weg zijn naar het café. Doineau's bekendste foto is nog altijd Le Baiser de l'Hotel de Ville (de kus voor het stadhuis), waarop een jonge man en vrouw opgaan in een innige omhelzing. De foto ging in een miljoenen-oplage (tijdschriften, posters, ansichtkaarten) over de wereld en werd hét symbool voor romantisch Parijs. Aan eind van zijn leven (Doisneau overleed in april 1994, 81 jaar oud) werd de foto middelpunt van een juridische strijd; verschillende echtparen claimden het zoenende paar te zijn geweest. Pas toen bleek dat Doisneau voor zijn foto twee acteurs had ingeschakeld, waarmee het beeld veel van zijn glans verloor. Doisneau sprak altijd uiterst bescheiden over het succes van zijn werk. Hij keek alleen maar, zei hij. Volgens Hamilton was hij een fotograaf die meer met zijn persoonlijkheid dan met zijn camera werkte. “Binnen vijf minuten gaf hij je het gevoel een oude vriend te zijn. En vervolgens pikte hij je foto.”

    • Eddie Marsman