Clinton en Congres willen dit weekeinde akkoord begroting

WASHINGTON, 30 DEC. President Clinton en de leiders van de Republikeinse meerderheid in het Congres zullen vandaag, en zonodig de rest van het oudejaarsweekeinde, verder onderhandelen over de Amerikaanse begroting. Beide partijen hebben verklaard dat zij de komende dagen zullen proberen een einde te maken aan de gedeeltelijke sluiting van het Amerikaanse overheidsapparaat, die nu al twee weken duurt.

Het Congres weigert in te stemmen met de financiering van een groot aantal overheidsdiensten, zolang de president zijn goedkeuring niet heeft gegegeven aan de Republikeinse begrotingsplannen. Daardoor zijn zo'n 280.000 ambtenaren tijdelijk met verlof gestuurd, en zijn sinds 16 december musea, nationale parken, delen van ministeries en ambassades gesloten.

Drieëneenhalf uur onderhandelde Clinton gisteren met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich, en de meerderheidsleider in de Senaat, Robert Dole. Na afloop van de bijeenkomst, die plaatshad in het Witte Huis, zeiden beide partijen dat er vooruitgang was geboekt. Maar de toenadering was nog niet zo groot dat een einde gemaakt kon worden aan de sluiting van de overheidsdiensten. Volgens Dole was de bijeenkomst “constructief”, volgens de woordvoerder van het Witte Huis eindigde hij “amicaal”.

Een Republikeins voorstel om aan het verlof van de ambtenaren met onmiddellijke ingang een einde te maken, stuitte gisteren op verzet van de Democraten. Ze maakten bezwaar tegen een bepaling die in het voorstel was opgenomen om het debat over de begrotingswet te beperken tot maximaal tien uur.

Op verschillende plaatsen in het land demonstreerden ambtenaren de afgelopen dagen om uiting te geven aan hun onvrede over het begrotingsconflict, waarvan ze zich het onschuldige slachtoffer voelen. Hoewel hen is toegezegd dat ze voor de gedwongen verlofdagen betaald zullen worden, gisteren nog eens door Dole, bestaat er grote ergernis over het voorlopig uitblijven van de salarisbetaling. Ook ambtenaren die wèl werken, omdat ze als “essentieel” zijn aangemerkt, krijgen hun loondoor de afwezigheid van veel van hun collega's niet op tijd uitbetaald.

De Republikeinse meerderheid in het Congres wil het begrotingstekort in zeven jaar terugdringen, onder meer door de kosten van de sociale zekerheid aan banden te leggen. Tegelijk willen de Republikeinen een belastingverlichting invoeren. Bovendien zijn ze erop gebrand fondsen en bevoegdheden van de federale overheid over te dragen aan de deelstaten.

Clinton heeft zich bereid getoond in te stemmen met die zeven jaar, maar tegen de hervorming van, en bezuiniging op, met name de ziektekostenverzekeringen voor ouderen en armen maakt hij ernstig bezwaar.