Biografieen; Ramsj

DINGEMAN KUILMAN: De schuld van het schildembleem; de biografie van het Philips merk

Ingenaaid, Nieuwer Amstel 1991, van ƒ 24,50 voor ƒ 8,95. De Slegte.

Een verzorgd boekje over de ontstaansgeschiedenis van het alom bekende Philips-embleem: de cirkel met de drie golvende lijnen en de sterretjes. Kilman zag zich gesteld voor een ware speurtocht naar de geboorte van het embleem, want de archieven van Philips boden hem geen enkel houvast. Een spannend verhaal over de strijd tussen verschillende emblemen in de jaren dertig en de mysterieuze rol die ontwerper ir. Kalff daarbij speelde.

    • Henk Lagerwaard