Biografieen; Ramsj

ELISABETH YOUNG-BRUEHL: Anna Freud

Paperback, Anthos 1989, van ƒ 69,50 voor ƒ 16,90. De Slegte.

De boeiende, maar ook wat beklemmende levensgeschiedenis van Anna Freud (1895-1982), het jongste kind van Sigmund en haar hele leven lang gedomineerd door haar beroemde vader, eerst door zijn persoon, en na zijn dood in 1939 door zijn werk dat zij zou uitbreiden naar het terrein van de kinderanalyse. De benadering van Young-Bruehl is primair gericht op de psychologische en intellectuele ontwikkeling van Anna, wat aanleiding is voor tal van mooie psychoanalytische kunstgrepen. Bibliografie en register.

    • Henk Lagerwaard