Biografieen; Ramsj

BORIS JELTSIN: Mijn leven, mijn strijd; getuigenis van een opposant

Paperback, Sesam 1990, van ƒ 17,90 voor ƒ 5,90. Boekhandelaren aangesloten bij Icob (informatie: 0172-437231).

DONALD MORRISON: Michail Gorbatsjov, een persoonlijke biografie

Paperback, Van Wijnen 1989, van ƒ 27,50 voor ƒ 9,95. De Slegte.

Het boek van Jeltsin dateert uit de tijd dat hij nog president was van de Russische federatie en het op moest nemen tegen Sovjet-president Gorbatsjov. Onderhoudend zijn vooral de eerste vijftig pagina's, waarin Jeltsin in bondige, kordate taal schrijft over zijn jeugdjaren, schooltijd en zijn grote liefde, de volleybalsport. Er staat een fraaie bijpassende foto in het boek: een gespierde Jeltsin als trainer van een, nogal onderdanig kijkend, vrouwen-volleybalteam. Ook het boek over Gorbatsjov bevat talrijke passages over jeugdjaren en volwassenwording. De uitgave gaat vergezeld van de tekst van de rede die Gorbatsjov in december 1988 hield voor de Verenigde Naties.

    • Henk Lagerwaard