Biografieen; Ramsj

JAN WILLEM SCHULTE NORDHOLT: Woodrow Wilson, een leven voor de wereldvrede

Paperback, Meulenhoff 1990, van ƒ 49,50 voor ƒ 24,50. Van Gennep Amsterdam.

NIELS AAGE THORSEN: The political thought of Woodrow Wilson, 1875-1910

Gebonden, Princeton 1988, van ƒ 69,90 voor ƒ 18,95. Boekhandel Ulysses Den Haag.

Twee boeken over Woodrow Wilson (1856-1924) die elkaar goed aanvullen. De studie van Schulte Nordholt richt zich hoofdzakelijk op de politicus Wilson, met als hoogtepunt diens presidentschap van de Verenigde Staten in 1912 en de idealen die hij de volgende acht jaar zou trachten te verwezenlijken (de vorming van de Volkenbond bij voorbeeld). Bij het boek van Thorson gaat de aandacht bovenal uit naar Wilson als wetenschapsbeoefenaar: zijn universitaire loopbaan en de invloedrijke politicologische geschriften die hij publiceerde voordat hij, als gouverneur van New Jersey, voor het eerst kennis maakte met de harde politieke realiteit. Uitvoerige bibliografie in beide boeken.

    • Henk Lagerwaard