Topambtenaar in Japan stapt op om problemen banken

TOKIO, 29 DEC. De hoogste ambtenaar van het Japanse ministerie van financiën, vice-minister Kyosuke Shinozawa, is vandaag opgestapt om verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen waarin het Japanse bankwezen zich momenteel bevindt.

Dit deelde de minister van financiën, Masayoshi Takemura, vanmiddag in Tokio mee. Takemura wees erop dat het ontslag niet het gevolg is van een specifiek incident, maar van de algehele problematische situatie waarmee het Japanse bankwezen zich momenteel ziet geconfronteerd. Het ontslag biedt ruimte om “in het nieuwe jaar een nieuwe start te maken” en “verantwoordelijkheden te verhelderen”, aldus Takemura.

Het ministerie is recentelijk onder zware kritiek komen te staan wegens de falende controle bij de Daiwa Bank, die deze herfst in een schandaal een verlies moest nemen van ruim 1 miljard dollar, en het probleem van de oninbare leningen waarvoor de overheid zich genoodzaakt ziet om geld op tafel te leggen om financiële instellingen niet geheel ten onder te laten gaan.

Met dit besluit legt de minister de verantwoordelijkheid voor de tekort geschoten controle op het bankwezen niet bij zijn eigen politieke leiding, maar bij het ambtelijk deel van zijn ministerie. Japanse ministeries kennen twee vice-ministers, een politieke en een ambtelijke. Shinozawa was ambtelijk vice-minister, en daarmee de hoogste ambtenaar op het ministerie. Hij was sinds mei dit jaar in functie en de normale ambtstermijn voor een vice-minister is twee jaar.

Op de vraag of hij zelf dacht op te stappen wegens de problemen zei Takemura: “Ik heb de verantwoordelijkheid om het probleem van de hypotheekbanken op te lossen.” Het ministerie maakte onlangs een plan bekend om de hypotheekbanken te saneren, waar de overheid 685 miljard yen (circa 10 miljard gulden) in steekt. Dat wil zeggen dat elke Japanner ruim 80 gulden bijdraagt aan het redden van deze financiële instellingen, hetgeen tot veel kritiek op het ministerie heeft geleid in Japan.

Het immer prestigieuze ministerie van financiën heeft de laatste tijd meer kreuken opgelopen doordat twee ambtenaren wegens onoirbare praktijken de laan uitgingen. Eén had inkomsten verzwegen en de ander had steekpenningen aangenomen van twee inmiddels failliete krediet-assiociaties.

    • Hans van der Lugt