'Oeverloos gebabbel over infrastructuur'; Peper hekelt trage verbetering haven

ROTTERDAM, 29 DEC. Burgemeester dr. A. Peper van Rotterdam heeft vanochtend felle kritiek geleverd op de trage besluitvorming in Nederland. Hij sprak over “stuitende traagheid” en “oeverloos gebabbel” waar het in Nederland de aanpak betreft van grote infrastructurele projecten.

Peper uitte zijn kritiek tijdens de oudejaarstoespraak voor de havenwerkgevers in Rotterdam. De burgemeester maakte bekend dat de overslag in de Rotterdamse haven dit jaar een record bedraagt van 294,6 miljoen ton, een fractie meer dan vorig jaar. Maar de mondialisering van de economie dwingt volgens Peper tot grensoverschrijdend denken. Zeker in Rotterdam dat de komende jaren in zijn haven voor miljardeninvesteringen staat. “De kwaliteit van de democratie wordt meer gediend met heldere beslissingen die binnen een van tevoren afgesproken tijdsbestek worden genomen dan met het oeverloos gebabbel zonder tijdshorizon dat in ons land vaak voor zorgvuldige besluitvorming doorgaat”, aldus Peper.

Snelle voorzieningen op het gebied van het openbaar vervoer zijn volgens Peper voor de Rotterdamse regio van groot belang omdat de haven anders van de landkant zal dichtslibben. Wethouder R. Smit bepleit op korte termijn vrije banen op de snelwegen rond Rotterdam voor zakelijk verkeer en een 'toerit-dosering' tot de snelwegen voor woon-werkverkeer in de haven. “Maar ook wat dit betreft is niet zozeer geldgebrek het probleem, alswel het procedurele infarct dat onze bestuursstijl heeft aangedaan”, aldus Peper.

De Rotterdamse haven heeft weer een uitstekend jaar achter de rug. De overslag van containers steeg over heel 1995 met 4,9 procent. In de eerste zes maanden lag de groei nog op 8,6 procent. De haven van Rotterdam kwam dit jaar voor het eerst boven de 3 miljoen containers uit.

De overslag van ertsen en schroot steeg met bijna 3 procent tot 47,3 miljoen ton. Volgens havendirecteur W. Scholten is dat een gevolg van het feit dat de Duitse staalindustrie het goed blijft doen. De groep overig droog massagoed (mineralen, meststoffen, zand en grind) vertoonde een sterke groei van 15,4 procent tot 9,9 miljoen ton.

Agribulk (granen en veevoeders) blijft een zorgelijke sector. De overslag daalde dit jaar opnieuw. De achteruitgang - tot 15,8 miljoen ton - bedroeg 6,1 procent. De hoeveelheid ruwe olie bleef met 95,7 miljoen ton op hetzelfde niveau als in 1994. De hoeveelheid olieprodukten viel met 16,9 miljoen ton 13,8 procent lager uit dan in 1994. Een verliezer was dit jaar ook het stukgoed (papier, fruit, ijzer- en staalprodukten). Het Havenbedrijf noteerde een achteruitgang met 5,7 procent tot 10,6 miljoen ton.