Miss Holland siert zegels van nieuwe postdienst

ROTTERDAM, 29 DEC. Gekroonde hoofden zullen vanaf 10 januari de meest zichtbare exponenten zijn van een concurrentiestrijd tussen Koninklijke PTT Nederland (KPN) en Algemene Postdienst Nederland (APN). Siert Koningin Beatrix vanouds de postzegels van KPN-dochter PTT Post, APN zet Miss Holland Chantal van Woensel in als beeldmerk op zijn zegels.

Miss Holland staat voor 'kwaliteit' en 'Nederland', verklaart APN-oprichter J.P. Blauw, en bovendien hebben zegels met haar beeltenis filatelistische waarde. Hij heeft er inmiddels 20 miljoen van laten drukken. Maar zijn sterkste troef, zegt Blauw, is de prijsstelling van de landelijke postdienst. Hij claimt 30 procent onder de tarieven van PTT Post te kunnen opereren.

APN zal alleen drukwerk verspreiden. Het bezorgen van brieven - 'geïndividualiseerde schriftelijke mededelingen' - is wettelijk voorbehouden aan PTT Post. De nieuwe besteldienst richt zich op grote zendingen van bedrijven en instellingen, die vanaf vijfhonderd poststukken al gauw een dubbeltje per exemplaar goedkoper uit zijn, zegt Blauw. Het laagste PTT-tarief is nu 47 cent per zending tot 20 gram, vanaf 500 stuks, in 48-uurs bezorging.

De lagere prijsstelling van APN, aldus Blauw, is mogelijk doordat zijn dienst slechts eenmaal per week post bezorgt. Als het aanbod voldoende toeneemt, zou dat driemaal per week kunnen worden. PTT Post concentreert zich op 24-uurs bezorging, legt de APN-oprichter uit, waardoor het bij voorbeeld slechts enkele uren per dag optimaal gebruik kan maken van zijn dure sorteercentra.

Daarnaast is de APN-organisatie simpeler van opzet, wat ook kostendrukkend werkt. Ruggegraat vormen het Vervoercentrum Zwolle, met Blauw grootaandeelhouder van APN, en het distributienet van de Nederlandse Pakket Dienst, een samenwerkingsverband van zeventien transportbedrijven. De bezorging aan huis geschiedt door naar schatting 1200 postagenten, overwegend particulieren die iets willen bijverdienen. Inmiddels heeft Blauw er achthonderd geselecteerd. Sorteren gebeurt handmatig door ongeveer veertig uitzendkrachten en deeltijdwerkers in Zwolle; de mechanisering van het proces beperkt zich tot de inzet van een weegschaal.

Blauw, eigenaar en oprichter van de regionale Postdienst Epe, ziet goede perspectieven voor zijn nieuwe postorganisatie. De klanten staan in de rij, meldt hij. APN gaat er van uit aanvankelijk 400.000 zendingen per week te verwerken, later oplopend tot één miljoen stuks. Vanaf april wil Blauw ook partijpost voor het buitenland behandelen. Hij werkt daartoe samen met Mail International, waarachter de Britse en Amerikaanse posterijen schuilgaan. Ook APN's buitenlandtarieven zouden 30 procent onder die van Post moeten liggen.

PTT Post is vooralsnog niet onder de indruk van de nieuwe concurrent. Handmatig sorteren is een bron van fouten, weet een woordvoerder, “en verder moeten we maar eens kijken of ze waarmaken wat ze beloven”. Zelfs als APN erin slaagt per jaar de beoogde 20 miljoen stukken af te handelen zal PTT Post er weinig van merken. Het verwerkt per jaar anderhalf miljard stuks drukwerk, naast ruim 4,5 miljard brieven en pakketjes.