Jeltsin: zuivering van subversieve ministeries nodig

MOSKOU, 29 DEC. President Boris Jeltsin van Rusland wil een grondige zuivering onder het personeel van de ministeries van financiën en economische zaken - te beginnen aan de top, bij minister van economische zaken Jevgeni Jasin. Jeltsin hervatte vandaag zijn werkzaamheden in het Kremlin, na een langdurige afwezigheid wegens hartklachten.

Jeltsins woordvoerder maakte gisteren duidelijk dat Jasins dagen als minister geteld zijn.

Na de door de communisten en de nationalisten gewonnen parlementsverkiezingen van 17 december wordt algemeen rekening gehouden met personele wijzigingen in de regering. Jasin komt op alle lijsten voor van ministers die zouden kunnen worden vervangen. Hij is een relatieve nieuwkomer in de regering en hij is ook, ondanks zijn titel, een relatieve lichtgewicht, zelfs in het uitstippelen van het economische beleid.

Jeltsins woordvoerder, Sergej Medvedev, zei gisteren dat de president premier Viktor Tsjernomyrdin twee dagen de tijd heeft gegeven om een voorstel in te dienen voor “het versterken van de leiding” binnen het ministerie voor economische zaken en voor “het ontslag van saboteurs”. Die formuleringen doen denken aan Sovjet-tijden, toen 'saboteurs' routinematig verantwoordelijk werden gesteld voor alles wat niet klopte, van technische tekortkomingen tot de mislukking van vijfjarenplannen.

De ministeries van financiën en economische zaken behoren tot de meest hervormingsgezinde ministeries in Rusland. Het feit dat zij het doelwit vormen van zuiveringen, in combinatie met de door Medvedev gekozen formulering, heeft in Moskou enige vrees gewekt dat Jeltsin een begin maakt met een zuivering onder hervormers, om aldus tegemoet te komen aan de communisten en nationalisten die het nieuwe parlement domineren.

Medvedev zei gisteren dat Jeltsin de leiding van de twee ministeries kwalijk neemt dat presidentiële bevelen worden genegeerd. Dat gebeurde bijvoorbeeld met een bevel tot modernisering van een fabriek voor landbouwmachines in de Siberische stad Krasnojarsk. Kennelijk acht Jeltsin die nalatigheid een factor die een rol heeft gespeeld in de grote zege die de communisten en nationalisten op 17 december daar hebben geboekt. De ministeries van financiën en economische zaken hadden immers nagelaten de betreffende fabriek staatssubsidies te geven die Jeltsin tijdens een bezoek aan de fabriek in de zomer van 1994 had beloofd, zo zei Medvedev. (AP)