Irak beperkt telefoon- en wegverkeer met Jordanië

AMMAN, 29 DEC. Irak heeft de controle over vervoers- en andere verbindingen met Jordanië verscherpt na een reeks recente stappen van Amman tegen de regering van president Saddam Hussein.

Bagdad heeft de uitreistarieven die Iraakse burgers moeten betalen aan het ministerie van binnenlandse zaken verdubbeld tot 400.000 Iraakse dinar (150 dollar), aldus reizigers en Iraakse buschauffeurs. Op officiële goedkeuring voor een reis naar het buitenland moet een reiziger nu een maand wachten, tegen tien dagen tot dusverre.

Irak is Jordaniës enige olieleverancier - de Verenigde Naties hebben een speciale uitzondering gemaakt voor Amman in de economische sancties tegen Irak - en functionarissen sloten de mogelijkheid uit dat Bagdad de grens daadwerkelijk sluit als de relaties nog slechter worden. Maar de maatregelen hebben het personenvervoer een zware slag toegebracht: tot dusverre reisden ongeveer 150 mensen per dag in auto's en bussen van Irak naar Jordanië (in verband met de sancties zijn er geen luchtverbindingen met Irak), en dat aantal is nu “praktisch tot nul gedaald”, aldus een buschauffeur.

Bagdad heeft tevens de directe telefoonverbindingen met Amman afgesneden. Volgens officiële Jordaanse zegslieden lijkt deze maatregel bedoeld om contacten tussen oppositiegroepen in ballingschap en contacten in Irak onmogelijk te maken. (Reuter) Een onzer redacteuren voegt hieraan toe: Jordanië onderhield lange tijd, tot ongenoegen van het Westen, zeer warme betrekkingen met Irak. De Jordaanse koning Hussein heeft de laatste tijd echter steeds meer toenadering gezocht tot de Verenigde Staten en afstand van president Saddam Hussein genomen, met name sinds het overlopen, deze zomer, van Saddams schoonzoon generaal Hussein Kamel Hassan. Koning Hussein heeft inmiddels bij herhaling de versnipperde Iraakse oppositie opgeroepen zich te verenigen, en hij zinspeelt op een oppositieconferentie op Jordaans grondgebied.

De Jordaanse autoriteiten leggen nu tevens wekelijks de hand op verboden wapenzendingen naar Irak, waarbij zij zeggen te handelen op basis van tips uit de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. Irak op zijn beurt wijst desbetreffende beschuldigingen met kracht van de hand.

De koning lijkt overigens niet van plan het oliecontract met Irak op te zeggen, wat Irak van een belangrijke bron van inkomsten zou beroven. Zondag vertrok nog een Jordaanse delegatie naar Bagdad om over verlenging van de overeenkomst te praten.

Andere landen in de regio, waaronder Iran en Syrië, volgen de Jordaanse stappen niettemin met toenemende bezorgdheid. Met name Husseins suggestie van een federale oplossing voor Irak - tussen de shi'itische, sunnitische en Koerdische delen - heeft wrevel gewekt. In de regio bestaat grote vrees voor een opdeling van Irak, die uiteindelijk tot oorlog zou kunnen leiden.