Hirsch Ballin

Prof. dr. Hirsch Ballin zegt in de NRC Handelsblad van 18 december: “Een eendimensionaal politiek debat tussen 'twee visies', de liberale en de sociaal-democratische, schiet wezenlijk tekort”.

Allicht, hier valt het CDA buiten de boot. In zijn artikel zwalkt de heer Hirsch Ballin al promotie makend over de nieuwe wegen in het vaste waardenland van het CDA zonder op iets wezenlijkers te wijzen dan de diversiteit en tegenstrijdigheid in de samenleving. Minister-president Kok raakt toch de kern van de zaak als hij sociaal-democratische solidariteit stelt tegenover de liberale onverschilligheid van het ieder voor zich. Dit zou door iedere CDA'er gezegd kunnen zijn, want de liefde (solidariteit) is het hoofdgebod van de christelijke leer. Helaas heeft het CDA bij gebrek aan inzicht en moed in het verleden te veel water bij de wijn van de christelijke idealen gedaan en ze daardoor ontkracht. “Als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden”, staat er in de bijbel, “het dient er slechts toe om weggeworpen te worden. Toch wel sneu, want de christelijke leer verbindt de (sociaal-democratische) solidariteit met de (liberale) eigen verantwoordelijkheid. Immers als je geschapen bent naar het beeld van God, dan heb je nogal wat verantwoordelijkheid te dragen. Bij dat beeld past bijvoorbeeld geen verloedering of verzaking van de plicht tot werken. Premier Kok is nu juist bezig de balans tussen solidariteit en eigen verantwoordelijkheid in de politiek vorm te geven. Het CDA heeft de boot gemist.

    • L. Merkus