Geen vuurwerk op geldmarkt

AMSTERDAM, 29 DEC. Aan verschillende feiten was in de afgelopen dagen te merken dat de geldmarkt in het teken van de jaarultimo stond. Ten eerste aan het verschil in beloop van de daggeldrente en de termijntarieven. Daggeld, waarvan de valutadatum op vandaag ligt, en de aflossing dus in het nieuwe jaar, deed gisteren op de interbancaire Euromarkt 4,25 procent (bij een voorschotrente van 2,75 procent) terwijl de tarieven voor termijngeld, met uitzondering van het eenmaandstarief, licht onder de niveaus van 19 december doken (3,61 procent). In de tweede plaats weerspiegelde de jaarultimo zich in de sterke aanwas van de post bankbiljetten in omloop (1,1 miljard gulden). Het was te verwachten dat het lange kerstweekeinde en de kerstaankopen hier voor impulsen zouden zorgen, maar het accres was ditmaal wel erg groot.

Een derde ultimo-effect bleek uit de intensivering van het belastingverkeer dat voorlopig nog even zal aanhouden. Ondanks de instroom in de schatkist was die op de verslagdatum bijna 3,9 miljard gulden lichter dan op de vorige peildatum. Naast de gebruikelijke salarisbetalingen aan het einde van de maand zijn hier ook uitkeringen, onder andere voor studiefinanciering, debet aan. DNB had op de hiermee samenhangende verruiming van de geldmarkt geanticipeerd door de kasreserveve op te voeren met 4.111 miljoen gulden. Uit de beweging van de creditposten van de weekstaat (de verkorte balans van DNB), ontstond daardoor per saldo een verkrapping van de geldmarkt van 1.216 miljoen gulden, die door DNB op 20 december precies werd gecompenseerd door het beschikbaar stellen van een grotere speciale belening. Mede onder invloed van diverse andere posten, namen de voorschotten in rekening courant uiteindelijk toe met een luttele 196 miljoen gulden. Omdat gedurende de gehele verslagweek het feitelijke beroep van de banken onder het toegestane in de voorschotregeling bleef, verdubbelde de contingentsbesparing bijna tot 4,1 procentpunt. Op de verslagdatum was 75,8 procent van de contingentsperiode verstreken terwijl de kredietfaciliteit maar voor 71,7 procent was aangesproken.

Voorlopig wordt op de gelmarkt geen vuurwerk voorzien. Tot de eerste werkdag van het nieuwe jaar heeft DNB de kasreserve tot nul teruggebracht, hetgeen een verruimend effect van bijna 6 miljard gulden teweeg brengt, en daarna voor 8 dagen op 3,2 miljard gulden gesteld. Hieraan moet worden toegevoegd dat met ingang van vandaag voor een periode van 4 dagen een nieuwe speciale lening ingaat, die de voorgaande met 2,9 miljard gulden overschrijdt. Voorts staan nog enkele forse betalingen door het Rijk op stapel, terwijl het ook waarschijnlijk is dat door afneming van de transaktiebehoefte een deel van de bankbiljettencirculatie weer naar het bankwezen terugvloeit. Hiertegenover staat echter dat de stroom belastingafdrachten nog niet geheel is drooggevallen en dat per heden de storting op nieuw uitgegeven NBC's het aflossingsbedrag met 500 miljoen gulden overtreft.

Bron: Economisch Bureau ING Groep