Fiscale staatsprijs voor dr. G. Michielse

DEN HAAG, 29 DEC. Staatssecretaris Vermeend (financiën) heeft de staatsprijs voor fiscaal-wetenschappelijke publicaties 1995 toegekend aan dr. G.M.M. Michielse.

De tweejaarlijkse staatsprijs is in 1971 door de toenmalige staatssecretaris, mr. W. Scholten, ingesteld en heeft tot doel een aanmoediging te geven aan met name jonge auteurs.

De fiscale staatsprijs krijgt Michielse met name voor zijn in 1994 verschenen dissertatie Thin capitalisation in het fiscale recht. Hierin behandelt hij het fiscale probleem van de financiering met vreemd vermogen binnen concernverhoudingen en plaatst hij dit probleem in de Europese context.

Gedurende 1995 is Michielse verbonden geweest aan het Institut de droit economique fiscal et social van de Université Paris-IX Dauphine te Parijs. Vanaf 1 februari 1996 gaat hij werken voor het International Bureau of Fiscal Documentation te Amsterdam.

De toekenning van de prijs is geschied op voordracht van de jury onder voorzitterschap van mr. J. Rensema (vice-president van het Gerechtshof te Amsterdam). De andere leden van de jury zijn mr. J.W. van den Berge (advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden) en prof. dr. J.E.A.M. van Dijck (emeritus-hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg).

Aan de prijs zijn een gedenkpenning en een bedrag van 5000 gulden verbonden.