CompuServe sluit toegang Internet-pornografie deels af

ROTTERDAM, 29 DEC. CompuServe, een Amerikaans bedrijf dat informatie aanbiedt via een eigen internationaal computernetwerk, geeft zijn leden wereldwijd niet langer toegang tot 200 discussiegroepen op het Internet die volgens de Duitse justitie mogelijk illegaal pornografisch materiaal bevatten.

Dat heeft CompuServe, de grootste commerciële online-informatiedienst ter wereld, gisteren bekendgemaakt vanuit zijn hoofdkwartier in Columbus, in de staat Ohio. Het bedrijf gaf zijn vier miljoen leden (waarvan een half miljoen in Europa) aanvankelijk onbeperkt toegang tot het Internet, het openbare wereldwijde computernetwerk met naar schatting 40 miljoen gebruikers. CompuServe heeft steeds benadrukt op de inhoud daarvan geen invloed te hebben.

Het is voor het eerst dat een commerciële aanbieder van Internet-diensten onder justitiële druk een deel van de inhoud van het Internet afschermt voor zijn leden. In de Verenigde Staten wordt regelmatig gepleit voor dergelijke maatregelen. Sommige regeringen in Azië maken Internet-toegang moeilijk om de verspreiding te voorkomen van erotiek maar vooral ook van politiek onwelgevallige ideeën.

Een klein deel van de meer dan 15.000 elektronische discussiegroepen (newsgroups) op het Internet heeft erotiek of pornografie als onderwerp. Iedereen met een computer en Internet-toegang kan er e-mail (elektronische post) of foto's inbrengen of inzien. Duitse CompuServe-leden behouden wel toegang tot andere delen van het Internet waar zich pornografisch materiaal kan bevinden, zoals het World Wide Web. Bovendien blijven de omstreden discussiegroepen buiten CompuServe om toegankelijk voor Internet-gebruikers in Duitsland. Het is onduidelijk of de Duitse justitie ook die wegen wil afsluiten.

Veel aanbieders van openbare Internet-diensten stellen zich gewoonlijk op het standpunt dat zij geen 'uitgever' zijn van de informatie die zij verspreiden, maar deze alleen 'doorgeven' en dus geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan.

“Als grootste Internet-aanbieder ter wereld krijgen wij als eerste te maken met verschillende nationale wetgevingen; dat is nog ongekarteerd gebied”, aldus CompuServe gisteren. Het bedrijf zegt gezwicht te zijn voor de Duitse justitie omdat “vitale belangen” in het geding zijn. CompuServe probeert in Europa vastere voet aan de grond te krijgen. Het is daarbij in een zware concurrentiestrijd gewikkeld met andere commerciële online-diensten, zoals Microsoft Network en America Online.

Pag.5: Behoefte regels stijgt met expansie Internet

Op het Internet is inmiddels een felle discussie losgebarsten over het besluit van CompuServe om zijn leden wereldwijd toegang tot 200 vermeend illegale discussiegroepen te verbieden. In de Internet-newsgroup alt.online-service.compuserve - die het functioneren van CompuServe tot onderwerp heeft - vallen voor- en tegenstanders elkaar en CompuServe af en bij.

Veel deelnemers vinden dat Duitsland een Amerikaans commercieel bedrijf zo een “dictaat” oplegt. Zij zeggen te vrezen dat andere landen soortgelijke maatregelen kunnen afdwingen en dat het dan gedaan is met de vrijheid die het Internet tot nu toe typeert. Ook zeggen zij dat de maatregel neerkomt op “censuur” en “discriminatie”.

Anderen steunen CompuServe. Volgens velen van hen is “elke onderneming volkomen vrij” in de keuze van de informatie die zij aanbiedt. Sommige deelnemers aan de discussiegroep pleiten ervoor dat CompuServe zijn activiteiten in Duitsland voorlopig staakt omdat de huidige maatregel “toegang [tot de omstreden discussiegroepen] verbiedt aan alle gebruikers in meer liberale landen”. Zij bepleiten nationale selectiecriteria voor internationaal beschikbare informatie.

CompuServe kan technisch niet voorkomen dat alleen zijn Duitse leden de omstreden nieuwsgroepen gebruiken. Daarom moest het wereldwijd de toegang verbieden, zegt het bedrijf. Nationale toegangscriteria staan haaks op de huidige inrichting van zowel CompuServe als het Internet. Wie zich vanuit een willekeurig land toegang verschaft tot het netwerk, heeft daarmee in principe toegang tot dezelfde informatie die gebruikers vanuit andere plaatsen op de wereld kunnen bereiken.

Analisten van nieuwe elektronische media voorspellen al langer frictie tussen enerzijds het openbare, a-commerciële en internationale karakter van het Internet en anderzijds commerciële diensten en nationale wetgeving. Het Internet is ontworpen rondom een aantal technische procedures over de verzending van informatie, die aanvankelijk vooral een wetenschappelijk en besloten karakter had. Er bestaan geen regels voor de inhoud van wat wel en niet over 'het Net' mag worden getransporteerd. Met de expansie van het Internet en sinds de opkomst van commerciële diensten op en 'naast' het Internet is de behoefte daaraan gestegen.

Sommigen zien in meer regels een gevaar. “De grootste bedreiging voor het Internet is dat er allerlei bepalingen worden ingesteld en barrières worden opgeworpen voor we precies weten welke mogelijkheden en kansen het Internet allemaal herbergt”, zegt Gary Arlen, directeur van Arlen Communications, een Amerikaans bedrijf dat onderzoek naar Internet-diensten.

Software-fabrikanten bieden de laatste tijd programmatuur aan die op individuele pc's kan worden geïnstalleerd om bepaalde delen van het Internet ontoegankelijk te maken - een elektronisch kinderslot.