Claims tegen voormalige HCS-top weer vertraagd

ROTTERDAM, 29 DEC. De curatoren van het failliete automatiseringsbedrijf HCS Technology hebben opnieuw vertraging opgelopen bij het indienen van mogelijke schadeclaims tegen ex-bestuurders, commissarissen en de externe accountant KPMG. Dat schrijven de curatoren in hun zesde verslag van werkzaamheden dat is gedeponeerd bij de rechtbank in Den Bosch.

“Wij hechten er aan om, voordat wij rechtsmaatregelen nemen, hoor en wederhoor zoveel mogelijk toe te passen”, zegt mr. W. Bekkers, een van de drie curatoren van HCS. De beslissing over aansprakelijkheden is een slepende affaire geworden, zo erkennen de curatoren in hun zesde verslag.

Bestuurders, commissarissen en de externe accountant kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het totale tekort van de HCS-boedel. Bekkers becijfert het financiële gat op “enkele honderden miljoen guldens”. In de praktijk is het echter nog nooit voorgekomen, zo voegt hij daar zelf aan toe, dat ex-bestuurders en commissarissen ook het hele tekort hebben moeten betalen.

HCS ging in de herfst van 1992 op de fles, nadat twee reddingsacties waren mislukt. De ondergang volgde op een mislukte grote overname in Amerika en het inzakken van de automatiseringsmarkt.

De vertraging in het trekken van conclusies over claims is mede ontstaan doordat nieuwe feiten boven tafel zijn gekomen, zo vertelt Bekkers. Nu duidelijk wordt dat het erop aan komt, en de stellingen worden betrokken, reageren de voormalige top en hun accountant duidelijker en assertiever op elkaar, zo zegt Bekkers. “Iedereen probeert de zwarte piet door te schuiven.”

Hij ontkent dat de curatoren bezig zijn de betrokkenen tegen elkaar uit te spelen. “Wij moeten onze taak zuiver opnemen en de feiten verzamelen. Als de bestuurder dan - bij wijze van spreken - zegt dat de commissarisen wisten wat er speelde en waar dat in de notulen kan worden gevonden, dan moeten wij de commissarissen daarmee weer confronteren.”

Bekkers verwacht dat er “zeker in de eerste helft van volgend jaar” duidelijkheid zal komen over eventuele claims. De curatoren zullen dan de uitkomsten publiceren van hun onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en van hun overwegingen voor het indienen van claims of voor het afzien van schadevorderingen.

Bekkers zegt dat de curatoren met de langdurige voorbereiding ook willen voorkomen dat er iets gebeurt zoals bij het vier jaar geleden bankroet verklaarde automatiseringsbedrijf Infotheek. Daar werden anderhalf jaar geleden al claims ingediend tegen voormalig bestuurders en commissarissen, terwijl er gisteren een akkoord tot stand kwam tussen Infotheek, de curatoren en de crediteuren. Als onderdeel daarvan zijn alle claims, zowel die van de curatoren tegen de voormalige top van Infotheek, als van voormalig directeur W. van Leenen tegen curatoren en voormalige interim-managers, van de baan.

In het afgelopen jaar hebben de curatoren van HCS wel twee andere slepende zaken in het faillissement kunnen oplossen. Een conflict met ING Bank werd na het uitbrengen van een dagvaarding geschikt. De uitkomst is dat de boedel 9 miljoen gulden ontvangt uit de verkoop van het laatste Amerikaanse bezit van HCS, een aandelenbelang in het distributiebedrijf (van faxen en kopieerapparaten) Savin. Ook ontvangt de boedel “ter finale kwijting” van ING nog 9,5 miljoen gulden.

De verkoop van een ander restant, de Europese distributeur van fax-apparatuur Infotec, leverde voor HCS Beheer, waarin HCS Technology een belang heeft, een netto bedrag op van 26 miljoen gulden, aldus het curatorenverslag.