Beulswerk

Van criminelen naar ondernemers. De doelgroep verandert, maar mr. J. Willems, vice-president van het Amsterdamse gerechtshof, bijgenaamd de 'beul van Amsterdam', blijft recht spreken. Per 1 januari wordt hij de nieuwe voorzitter van de Ondernemingskamer van hetzelfde hof.

De Ondernemingskamer is gespecialiseerd in twisten tussen aandeelhouders en bedrijven en in conflicten tussen bedrijven (waaronder ook stichtingen in de gezondhuiszorg) en hun ondernemingsraden. Verder is de Ondernemingskamer monopolist in zaken over jaarrekeningen van bedrijven. Willems stuurde dit jaar niet alleen de drugsbende-leider Charles Z. voor vijf jaar achter de tralies, hij strafte Begemann-topman J. van den Nieuwenhuyzen met zes maanden wegens effectenhandel met misbruik van voorkennis. Van den Nieuwenhuyzen viel tijdens het uitspreken van het vonnis bijna van zijn stoel van schrik. De uitspraak hield overigens later geen stand bij de Hoge Raad. Die verwees de hele zaak terug naar het hof in Den Haag.

Willems kan straks als voorzitter van de Ondernemingskamer zijn tanden zetten in de groeiende stroom rechtszaken die gedupeerde aandeelhouders aanbrengen bij het hof. Dit jaar maakte de Ondernemingskamer al korte metten met het bestuur en de commissarissen van het failliet verklaarde Textlite, die mede veranwoordelijk worden gehouden voor het verlies van 30 miljoen gulden van deze zaktelexen-producent.

Maar er zit meer in het vat. De effectenbeurs, het bedrijfsleven en minister Zalm van Financiën willen de Ondernemingskamer een hoofdrol geven in de beoordeling van vijandige overnames en de houdbaarheid van beschermingsconstructies. Ondernemers kunnen hun borst nat maken.

    • Menno Tamminga