Acceptgiro overtreders; Snelle boete voor kleinere milieudelicten

DEN HAAG, 29 DEC. Plegers van kleine milieudelicten worden vanaf 1 januari volgens een 'lik-op-stuk'-methode door justitie bestraft. Mensen die zich daaraan schuldig maken, moeten binnen enkele dagen een boete betalen.

Het openbaar ministerie heeft dit gisteren bekendgemaakt. Justitie hoopt op deze wijze meer tijd over te houden voor het bestrijden van zware milieu-overtredingen.

Eenvoudig bewijsbare milieudelicten moeten zo snel mogelijk door de opsporingsdiensten aan het parket van de officier van justitie worden gemeld. De overtreder krijgt vervolgens een acceptgirokaart thuisgestuurd. Wordt de boete op tijd betaald, dan is de zaak daarmee afgedaan, anders zal alsnog de gang naar de rechter moeten worden gemaakt.

De methode bespaart de politie en het openbaar ministerie veel werk, zodat meer tijd kan worden besteed aan de opsporing van zwaardere milieudelicten. Het OM heeft zich tot doel gesteld om twintig procent meer bedrijven die zich daaraan schuldig maken te vervolgen. De boetes voor de eenvoudige delicten zullen uiteen lopen van maximaal 200 gulden voor het rapen van kievitseieren buiten het seizoen tot maximaal 2.500 gulden voor geluidsovertredingen door de horeca. Verder wil het openbaar ministerie het kappen van hout zonder vergunning, het doden van beschermde vogels, het illegaal onttrekken van grondwater, de verkoop van verboden bestrijdingsmiddelen, het illegaal uitrijden van mest en het vervoer van gevaarlijke stoffen bij mist of gladheid via de 'lik-op-stuk'-methode bestraffen.

Het OM besloot tot invoering van de 'lik-op-stuk'-methode na een succesvol verlopen proef in het arrondissement Zutphen. Bijna negentig procent van de verdachten maakte binnen de gestelde tijd de opgelegde boete over en voorkwam zo vervolging door de rechter. Het aantal aangebrachte milieuzaken steeg in Zutphen van 240 in 1993 tot meer dan duizend in dit jaar. De resultaten rechtvaardigen volgens het college van procureurs-generaal een landelijke invoering van het beleid.