Willibrord

Hendrik Spiering vermeldt over de tentoonstelling Willibrord en het begin van Nederland in het Museum Catharijneconvent te Utrecht, dat Willibrord op zijn kalender eigenhandig heeft geschreven dat hij in 690 over zee in het land van de Franken kwam (NRC Handelsblad, 16 december).

Spiering en velen met hem weigeren te vermelden dat er in werkelijkheid staat dat hij in Francia kwam. In alle contemporaine bronnen wordt met Francia het huidige Frankrijk bedoeld. Het kerngebied van Francia vormde toen het gedeelte tussen de Franse steden Laon en Orleans, het zogeheten Parijse bekken. In de kronieken van St. Denis wordt het gebied Francia vereenzelvigd met Neustrië. Door van Francia valselijk het land van de Franken te maken, zoals ook in de bijbehorende musemcatalogus is gebeurd, probeert men Willibrord voor Nederland c.q. Utrecht te redden. Het is een belediging voor Willibrord die hierdoor in feite als een leugenaar wordt weggezet. De huidige gerenommeerde historici weten kennelijk beter waar Willibrord kerstende dan de heilige zelf. Is het niet opvallend dat voornoemde kalender het enige museumstuk op de tentoonstelling is dat van Willibrord zelf is, dat het publiek via een misleidende vertaling wordt voorgelicht en dat deze kalender wordt bewaard in Parijs, het hart van Francia!

    • A. Jochems Bavel