Wegtransport bezorgd over lage groei van rentabiliteit

ROTTERDAM, 28 DEC. Nederlandse wegtransporteurs maken dit jaar naar verwachting 2,2 cent winst op iedere geïnvesteerde gulden voor het binnenlandse vervoer en 1,7 cent per gulden winst op het internationale transport. Dit voorspelt Transport en Logistiek Nederland (TLN), de ondernemingsorganisatie voor het goederenvervoer.

Vorig jaar bedroeg de rentabiliteit op het binnenlandse vervoer 2,3 procent en 1,4 procent voor het transport naar het buitenland. TLN is niet tevreden met de cijfers omdat de organisatie meent dat een rentabiliteit van 5 procent het minimum is wat goederenvervoerders moeten kunnen behalen. Wel is het wegtransport uit de rode cijfers. In 1993 boekte het goederentransport een verlies van 0,4 procent op iedere geïnvesteerde gulden. Dit was het eerste verliesgevende jaar in negen jaar.

De voornaamste reden voor de slechte cijfers is volgens TLN de explosieve groei van het aantal transportaanbieders. Afgelopen jaar is het aantal vervoerders gegroeid met zes procent tot 10.000. Zeventig procent hiervan is aangesloten bij TLN. De groei van het aantal wegtransporteurs is het gevolg van de eveneens toenemende vraag naar vervoer over weg maar deze vraag stijgt volgens TLN niet evenredig met het aanbod.

Het aantal faillisementen in het eerste halfjaar van 1995 bedroeg 37, een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toen 64 transportondernemingen de deuren moesten sluiten. Het wegtransport neemt 70 procent van het binnenlandse vervoer en 90 procent van het buitenlandse vervoer voor zijn rekening.

TLN nuanceert de belasting die het wegtransport volgens veel deskundigen legt op het milieu. Vrachtauto's zijn volgens de ondernemingsorganisatie verantwoordelijk voor 3,5 procent van de uitstoot van kooldioxyde (CO). Volgend jaar wil TLN dit percentage verder terugdringen door meer ladingen door één vrachtwagen te laten vervoeren.

Voor de uitstoot van stikstofoxyden (NOx) blijkt het vrachtverkeer voor de helft verantwoordelijk te zijn, de andere helft wordt uitgestoten door het personenverkeer. Door de introductie van verscherpte normen voor de vrachtwagenmotoren zal de NOx-uitstoot over vier jaar zijn gedaald met 72 procent, zo verwacht TLN. Ook benadrukt de organisatie dat wegtransporteurs een gering beslag leggen op de infrastructuur. Het wegtransport draagt volgens de TLN twee keer zoveel bij voor het gebruik van de infrastructuur dan dat de overheid investeert in wegen.

Afgelopen jaar heeft de overheid 2,6 miljard gulden ontvangen aan belastinginkomsten uit het wegvervoer en heeft daar 1,3 miljard van uitgegeven, zo meldt TLN. “Het is toch vreemd dat wij meer betalen dan dat de overheid in de infrastructuur steekt terwijl wij wel iedere dag in de file staan”, zegt een woordvoerder van TLN.

De kosten van het Nederlandse internationale vervoer worden alleen door Duitse aanbieders overtroffen. Vooral Italiaanse, Hongaarse, Spaanse en Poolse vervoerders zijn goedkoper door lagere loonkosten. In Polen en Hongarije zijn de lonen driekwart lager dan in Nederland.