VUURWERKBRIL

Sommige lezers herinneren zich hoe quizmaster Theo Eerdmans op oudejaarsavond een stuk vuurwerk in zijn mond kreeg en hoe toen het speeksel er niet in slaagde de lont te doven. Eerdmans, een van de eerste tv-persoonlijkheden diebehept was met de televisievrolijkheid die tegenwoordig zo algemeen is, lachte nog in zwart-wit, maar met ruim geopende mond en het hoofd in de nek. Ook in zijn vrije tijd ging hij daar mee door en dat is hem die avond fataal geworden.

De meeste mensen sluiten bij het afsteken van vuurwerk de mond, zoals men bij het slachten van een kip de lippen op elkaar houdt. Verstandig! Het kan nog verstandiger en daarop wijst ons Focus Veilig in Middelburg in zijn recente persbericht. Wie al niet brildragend is zou zondagavond tegen een uur of elf de magna veiligheidsbril (een vuurwerkbril) kunnen opzetten, meent de leverancier. Ongeveer 10 procent van het omvangrijke letsel dat op oudejaarsavond wordt opgelopen bestaat uit oogletsel en deze bril kan dat voorkomen.

De modern vormgegeven bril van Focus Veilig bestaat uit helder polycarbonaat, wat in vakkringen bekend staat als een slagvaste plastic. Er is dus weinig reden om aan te nemen dat de bril tekort zal schieten. Niet dat de fabrikant testresultaten kan tonen, maar hoe zou dat ook moeten? Het is onwaarschijnlijk dat hij aan de menselijke kadavers kan komen die voor autobotsproeven en dergelijke opzij worden gelegd. Zolang het zondag niet regent, ijzelt of hevig mist zijn er weinig ongunstige bijwerkingen te verwachten.

Wie niet gewend is een bril te dragen zal misschien verbaasd opkijken als het doorzicht, na een uur vuurwerkplezier, bij het binnengaan van de woning opeens terugloopt. Dat is het gevolg van condens, een soort afzetting van water vergelijkbaar met de vochtaanslag op de spiegel in de badkamer. Het beste is daartegen niets te ondernemen, gewoonlijk verdwijnt het vanzelf.

Zijn er nog meer beschermende maatregelen te treffen? Zeker, zijn die er. Wie gehoorschade vreest zou de oren kunnen dichtstoppen met vuurwerkwatten. Personen met veel en droog haar doen er goed aan een natte wollen muts over het hoofd te trekken: vuurwerkmuts. Probeer daarna ook eens vuurwerkwanten en als dat bevalt: een vuurwerkneusje.

De vuurwerkbril kost ƒ 7,50, en is te koop bij Pearle Opticiens.

    • Karel Knip
    • Edith Schoots