Stellingen

Er wordt meer werk besproken dan uitgevoerd.

M.N. Teerenstra, Rijksuniversiteit Groningen

In kwaadwillende handen kan de Algemene Wet Gelijke Behandeling een geschikt instrument vormen voor Christenvervolging.

A.M. van den Top, Universiteit Utrecht

Natuur is in Nederland herkenbaar aan een bezoekerscentrum.

C. Kempenaar, LU Wageningen

Het feit dat de interpretatie van het al of niet 'hinderlijk' buitenspel staan aan de scheidsrechter wordt overgelaten, geeft deze de mogelijkheid om een voetbalwedstijd in negatieve zin te beïnvloeden.

E.F.H. van Bommel, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het verhogen van de premie voor de ziektekostenverzekering of de Ziektewetverzekering voor sporters omdat zij meer risico op blessures lopen, dient gepaard te gaan met een even grote verlaging ervan omdat zij minder kans hebben op andere aandoeningen.

J.W. Velthuijsen, Rijksuniversiteit Groningen

Ecotoerisme is een contradictio in terminis.

M.P.J.G. Claessens, Technische Universiteit Delft

De tijd die een gemiddelde asielprocedure in Nederland in beslag neemt, is aanzienlijk veel langer dan de tijd die een asielzoeker volgens het (nu pas) ontworpen inburgeringscontract wordt toegemeten om zich de taal en de cultuur eigen te maken.

G.J. Doornbos, Universiteit Utrecht