REISKOSTEN

algemene reiskostenforfait

enkele reisafstand...aftrekbedrag...maximum vrijgestelde

woon-werkverkeer....................vergoeding

.....................1996....1995......1996....1995

0-10 km..............-.......-.........-.......-

11-15 km.............860.....890.......1.910...1.910

16-20 km.............1.240...1.250.....2.360...2.330

21-30 km.............2.050...2.050.....3.240...3.200

meer dan 30 km.......2.050...2.050.....3.240...3.200

Toelichting:

Het normbedrag voor de belastingvrije autokilometer-vergoeding wordt voor 1996 0,60 gulden (1995: 0,59 gulden).

De bedragen van het algemene forfait gelden voor diegenen die helemaal geen gebruik maken van het openbaar vervoer.

Indien men wel gebruik maakt van het openbaar vervoer (voor de hele afstand of voor een deel) dan kan men in aanmerking komen voor een hoger aftrekbedrag of eventuele vrijgestelde vergoeding van de werkgever. Men moet dan wel aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen.

reiskostenforfait 'openbaar vervoer'

enkele reisafstand...aftrekbedrag...maximum vrijgestelde

woon-werkverkeer....................vergoeding

.....................1996....1995......1996....1995

0-10 km..............-.......-.........900.....860

11-15 km.............860.....890.......2.110...2.110

16-20 km.............1.240...1.250.....2.560...2.530

21-30 km.............2.050...2.050.....3.440...3.400

31-40 km.............2.560...2.550.....4.050...4.000

41-50 km.............3.420...3.390.....5.070...5.000

51-60 km.............3.830...3.810.....5.570...5.500

61-70 km.............4.310...4.270.....6.140...6.060

71-80 km.............4.480...4.440.....6.390...6.300

meer dan 80 km.......4.530...4.520.....6.460...6.400

Toelichting:

Om in aanmerking te komen voor het hogere aftrekbedrag uit deze openbaar-vervoertabel, moet men beschikken over een openbaar-vervoerverklaring. Krijgt men een vergoeding van de werkgever dan mag de werkgever de hogere belastingvrije bedragen alleen toepassen als men de plaatsbewijzen bij de werkgever inlevert. De werkgever moet de plaatsbewijzen per werknemer administreren en beschikbaar houden voor controle. De werkgever mag in dat geval de werkelijke prijs van de plaatsbewijzen vergoeden, ook als dat meer is dan volgens het forfait. Beschikt men niet over een openbaar-vervoerverklaring of levert men geen plaatsbewijzen in bij de werkgever dan zijn de bedragen van het algemene forfait van toepassing.