Nuis: Groen Boekje bepaalt spelling

DEN HAAG, 28 DEC. Staatssecretaris Nuis (cultuur) houdt onverkort vast aan de nieuwe spelling van de officiële woordenlijst der Nederlandse taal, vastgelegd in het 'Groene Boekje'. Hij is niet van plan de spelling gelijk te schakelen met de nieuwe editie van Van Dale.

Dit schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de VVD over van elkaar afwijkende spellingregels in beide naslagwerken. Volgens Nuis kan de nieuwe spelling van het Groene Boekje niet worden aangepast omdat het een gezamenlijk besluit betreft van de ministers van Nederland en Vlaanderen, verenigd in de Nederlandse Taalunie. Wijziging zou de spellingseenheid in Nederland en Vlaanderen in gevaar brengen.

In de nieuwe editie spelt Van Dale naar eigen zeggen 100 à 200 woorden anders dan het begin deze maand verschenen Groene Boekje, waarin ruim 110.000 woorden zijn opgenomen. Dat komt volgens een woordvoerder van Van Dale omdat de spellingregels zoals die door de Taalunie zijn vastgesteld niet op alle punten even helder zijn.

Als personen in samenstellingen een meervoud hebben op -s of -n, hanteert het Groene Boekje geen tussenletter -n maar doet Van Dale dat wel. Waar het Groene Boekje dus bodedienst, secretaresseopleiding en weduwesluier spelt, spelt Van Dale bodendienst, secretraressenopleiding en weduwensluier.

Een ander opmerkelijk verschil is de schrijfwijze van plantnamen die met een dier beginnen. Het Groene Boekje schrijft paardekastanje en kattekruid zonder tussen-n, Van Dale schrijft paardenkastanje en kattenkruid met tussen-n. Verder wijken Van Dale en het Groene Boekje nog van elkaar af in enkele incidentele gevallen. Het Groene Boekje schrijft bijvoorbeeld jeuig zonder trema, Van Dale doet dat met: jeuïg.

Uiterlijk 1 september 1997 zijn overheid en onderwijs in Vlaanderen en Nederland bij wet verplicht de nieuwe spelling van het Groene Boekje te hanteren. Staatssecretaris Nuis benadrukt dat “andere groepen in de samenleving de vrijheid hebben naar eigen inzicht te spellen”.