Megapower

Niet bekend

Zijn eerste verkennende rapport verscheen in 1975 en werd gevolgd door verdere detailleringen in de jaren 1977-81. Hij ging niet uit van wazige veronderstellingen, maar van reële thermodynamische mogelijkheden. Zowel de globale hoogte van de toren als de keuze van het procesmedium - ammoniak - werden door hem reeds aangegeven.

    • Dr.Ir. S. Touber