KINDERBIJSLAG

.................70.pct.....85.pct.....100.pct.....130.pct.

Gezinnen.met:

1 kind................290,57.....352,84.....415,10......539,63

2 kinderen............338,05.....410,49.....482,93......627,81

3 kinderen............353,88.....429,71.....505,54......657,20

4 kinderen............385,68.....468,32.....550,97......716,25

5 kinderen............404,75.....491,49.....578,22......751,69

6 kinderen............417,47.....506,93.....596,39......775,31

Toelichting:

Vanaf 1 januari 1995 is de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) gewijzigd. De hoogte van de kinderbijslag blijft afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar de gezinsgrootte heeft geen invloed meer. Het basisbedrag per kind is in 1996 415,10 gulden per kwartaal. Voor kinderen die na 1 januari 1995 zijn geboren en jonger zijn dan zes jaar, geldt een bijdrage van 70 procent (290,57 gulden) van dit bedrag. Kinderen die tussen de zes en twaalf jaar zijn, krijgen 85 procent (352,84 gulden). Kinderen die tussen de twaalf en achttien jaar zijn krijgen 100 procent (415,10 gulden).

Voor kinderen die zijn geboren voor 2 oktober 1994 verandert er in eerste instantie niets. Kinderen jonger dan zes jaar krijgen 70 procent, kinderen tussen de zes en twaalf jaar of tussen de achttien en vijfentwintig krijgen 100 procent, en kinderen van twaalf tot en met zeventien krijgen 130 procent. Die bedragen nemen toe met de omvang van het gezin, overeenkomstig bovenstaande tabel.

Voor kinderen die zijn geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 zes, twaalf of achttien jaar zijn geworden, geldt een overgangsregeling. Kinderen tot en met vijf jaar krijgen 70 procent, kinderen tussen zes en twaalf jaar en achttien en vijfentwintig jaar krijgen 85 procent, en kinderen van twaalf tot en met zeventien krijgen 100 procent.

Deze bedragen worden voor het eerst uitgekeerd na afloop van het eerste kwartaal van 1996.

In verband met de Wet op de studiefinanciering is het recht op kinderbijslag voor kinderen van 18 tot 25 jaar afgeschaft. Maar als een kind in die leeftijd geen recht heeft op studiefinanciering kan toch nog recht op kinderbijslag bestaan.