Henk Van Os legt functie neer

AMSTERDAM, 28 DEC. De algemeen directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, prof. dr. H.W. van Os, zal per 1 december 1996 zijn functie neerleggen. Met ingang van deze datum zal Van Os worden benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Van Os acht de taken die hij zichzelf had gesteld bij zijn aantreden in het Rijksmuseum in 1989, voltooid. De verzelfstandiging van het museum is bijna gerealiseerd, het museum is gereorganiseerd en de Zuidvleugel gerenoveerd.

De toekomstige hoogleraarfunctie van Van Os is een nieuwe functie in Nederland, los van enige faculteit en vakgroep. De Raad van Toezicht van het museum is inmiddels belast met het zoeken naar en het het benoemen van een nieuwe algemeen directeur.