Haagse erfpachters winnen van belastinginspecteur

DEN HAAG, 28 DEC. Enkele honderden Hagenaars krijgen rond de jaarwisseling bericht van de Inspecteur der Registratie en Successie in Rijswijk dat hij zich neerlegt bij hun bezwaarschrift tegen de aanslag in de overdrachtsbelasting bij heruitgifte of afkoop van erfpacht. Dat scheelt deze groep, en in hun kielzog komende jaren duizenden Hagenaars die erfpachtcontracten oversluiten of afkopen, 30 procent op de aanslag overdrachtsbelasting die de inspecteur aanvankelijk wilde opleggen.

De meevaller staat vast nu de staatssecretaris van Financiën afziet van beroep in cassatie bij de Hoge Raad van een arrest van de Belastingkamer van het Gerechtshof in Den Haag. Dat oordeelde begin november dat bij de verschuldigde overdrachtsbelasting (6 procent) niet mocht worden uitgegaan van 90 procent van de waarde van een vergelijkbaar maar nog nieuw en onbebouwd kavel, maar slechts van 60 procent van die waarde. Dat omdat de grond al bebouwd is en daardoor minder waard voor een potentiële koper.

De zaak is voor de belastingrechter gevoerd door mr. L. Wolfsbergen (Wolfsbergen, Osnabrug, Baars, belastingadviseurs) namens de gemeente Den Haag. Wolfsbergen voerde voor de belastingrechter met succes een staat met proeftaxaties op, die aantoonde dat in Den Haag de waarde van bebouwde kavels gemiddeld 41 procent onder de waarde van onbebouwde bouwgrond lag. (ANP)