Getuige Lubbers

De foto bij het artikel over de procedure tussen W. Oltmans en de Staat der Nederlanden voor de Haagse rechtbank (NRC Handelsblad, 19 december), toont onder meer ex-premier Lubbers die, als - door Oltmans opgeroepen - getuige, een verklaring aflegt.

Op de foto zien wij Lubbers als getuige in een gemakkelijke fauteuil. De zetel is blijkens de foto in hoogte instelbaar en ongetwijfeld zal ook de stand van de rugleuning met enkele eenvoudige handgrepen aan de wensen van de gebruiker kunnen worden aangepast. Gezien de ontspannen indruk, welke Lubbers op de foto maakt, is ook aan dit aspect alle aandacht besteed. Gewoonlijk moeten getuigen plaats nemen op een gewone, rechte stoel, zonder vering, zonder instelbare hoogte en zonder prettig mee-deinende rugleuning. Iedere getuige, die de eed of belofte aflegt, dient voor, tijdens en na het afleggen van zijn verklaring door de rechter zonder vooringenomenheid, althans zonder uiterlijk blijk daarvan, te worden bejegend. Door aan Lubbers een speciale stoel ter beschikking te stellen laadt de rechtbank reeds op voorhand de verdenking op zich deze getuige en daarmee de geloofwaardigheid van diens verklaring positief te willen beoordelen, anders dan een onafhankelijk en objectief oordelend college zou behoren te doen. Juist in deze zaak had de Haagse rechtbank haar onafhankelijkheid van de Staat moeten tonen door Lubbers op een zelfde stoel te laten zitten als al die andere getuigen in al die talloze andere zaken.

    • C.W. Hofstee