Duitse bedrijven somberder over groei en banen

KEULEN, 28 DEC. Het bedrijfsleven in Duitsland is veel somberder over de groei en de werkgelegenheid in het nieuwe jaar dan aan het einde van 1994. Alleen al de bouwsector verwacht een verlies van 90.000 banen in 1996.

Dit blijkt onderzoeken van het Instituut voor Duitse economie (DIW) en van de HDB, de branchevereniging voor de aannemerij, die gisteren bekend zijn gemaakt. De meeste bedrijfstakken vrezen de hoge koers van de mark, die Duitse produkten in het buitenland duurder maakt en daarmee de concurrentiepositie van Duitsland als exportnatie onder druk zet. Daarnaast hebben de hogere arbeidskosten de concurrentiedruk aanzienlijk opgevoerd.

Uit de enquête van DIW onder 41 brancheverenigingen kwam naar voren dat slechts twee bedrijfstakken, de voedselindustrie en de tijdschriftenuitgeverijen, de huidige economische situatie als beter dan vorig jaar bestempelen. Daarentegen zijn 27 verenigingen van mening dat de stand van zaken verslechterd is. “Voor de meerderheid van de ondervraagde branches is de vorig jaar gekoesterde hoop op een verder herstel van de economie niet vervuld,” luidde de samenvating van DIW.

Vorige week verlaagde het vooraanstaande economische instituur IFO zijn voorspelling voor 1995 van 2 tot 1,75 procent. Enkele maanden ervoor rekende IFO nog op een groei van 2,25 procent in 1995 en van 2,5 procent in 1996.

Bijna de helft van de brancheverenigingen rekent er volgens DIW op dat de economische opleving zich zal voortzetten, vooral als het aantal medewekers wordt verminderd. Van de 41 geënquêteerde denken 27 erover de personeelssterkte in te krimpen. Daarbij speelt de mode om steeds meer produktie naar het buitenland over te plaatsen een rol.

De bouw zal naar verwachting volgend jaar 90.000 arbeidsplaatsen kwijtraken, zo staat in een woensdag uitgegeven verklaring. Momenteel werken 1,5 miljoen mensen in deze sector. De groei van ruim vijf procent die in het oosten van Duitsland wordt voorzien, zal niet genoeg zijn om de daling van ongeveer 3 procent in het westen te compenseren.

Enkele grote bedrijfstakken zoals de machinebouw, de chemie en de elektrotechniek verwachten het personeelsbestand op het huidige niveua te kunnen handhaven. Alleen in de staalindustrie en bij de tijdschriftenuitgeverijen zullen naar verwachting meer arbeidsplaatsen ontstaan.

Het werkloosheidspercentage in Duitsland is op dit moment 9,6 procent. In west-Duitsland ligt dat cijfer op 8,5 procent, in oost-Duitsland op 14,3 procent. (DPA)