Cruise control

Bij alle discussies over een mogelijke verplichting alle (nieuwe) personenauto's standaard met cruise control uit te rusten, heb ik nog niets vernomen over negatieve kanten die gebruik van dit systeem zou kunnen hebben.

Naar mijn idee zijn die er wel. In druk verkeer is er een bijna continue koppeling tussen wat de bestuurder waarneemt en zijn acties op de besturing van de auto. Dit gesloten systeem van waarnemenverwerken-reageren-waarnemen gaat snel en onbewust. Bij geactiveerd cruise control is er geen sprake meer van een gesloten systeem met de bestuurder: de auto rijdt automatisch. Het te lang wachten met de-activeren van het cruise control systeem, of het steeds weer 'proberen de auto op cruise control te laten doorrijden' kan leiden tot vertraging in reactie, met alle gevolgen vandien. Iedereen die met cruise control heeft gereden, weet dat je in wat drukker verkeer het ding tenslotte gewoon uitzet. Cruise control heeft de bekende voordelen, maar alleen op stille, gemakkelijk te berijden wegen.

    • Dr. A. Selig