Couzy: kritiek heeft landmacht beschadigd

DEN HAAG, 28 DEC. Landmachtbevelhebber H. Couzy gelooft dat de Koninklijke Landmacht “verschrikkelijk is beschadigd” door de kritiek op het optreden van Dutchbat in Srebrenica. Dit zegt hij in het januari-nummer van Flex, een tijdschrift van de Koninklijke Landmacht.

De bevelhebber, die door strikte afspraken met Defensie niet te diep op Srebrenica wil ingaan, vindt de berichtgeving over de nasleep van de val van de moslimenclave “echt buitengewoon unfair en gemeen (...) Voor het personeel is het natuurlijk ontzettend demotiverend”. Uit een enquête onder landmachtpersoneel blijkt dat het vertrouwen in de eigen organisatie sinds de val van Srebrenica ernstig is gedaald. Eén van de doelstellingen van Couzy voor 1996 is het terugwinnen van het vertrouwen van ten minste 65 procent van het landmachtpersoneel.

Couzy, die na de terugkomst van Dutchbat eind juli onmiddellijk met verlof ging, heeft deze zomer vanuit zijn vakantiehuis in Baarle Nassau met stijgende verbazing het nieuws over Dutchbat gevolgd. “Ik snapte er niets van! Ik wist absoluut niet welke geheime krachten er aan het werk waren toen het positieve beeld in een paar dagen tijd werd omgebogen tot het huidige negatieve beeld.”

Couzy was zelf ook onderwerp van kritiek, omdat hij na aankomst van Dutchbat in Zagreb verklaarde dat er geen sprake was geweest van genocide in en rond de enclave. Minister Voorhoeve (defensie) heeft altijd gezegd dat buiten het zicht van Dutchbat een groot aantal moslimmannen is vermoord. Fouten horen erbij volgens Couzy. “Natuurlijk neem je wel eens verkeerde beslissingen, als het er maar niet te veel zijn.”