China benoemt nieuwe commissie voor Hongkong

PEKING, 28 DEC. China heeft vandaag een 'voorbereidende commissie' ingesteld die de laatste knelpunten bij de aanstaande machtsoverdracht van Hongkong, waaronder de toekomstige regeringsvorm en bestuursstructuren, uit de weg moet ruimen. Hongkong zal, na 99 jaar Brits bestuur, op 1 juli 1997 worden overgedragen aan de Volksrepubliek.

De vandaag ingestelde voorbereidende commissie bestaat uit 150 personen, van wie er 94 afkomstig zijn uit Hongkong. De commissie komt onder leiding te staan van de Chinese minister van buitenlandse zaken, Qian Qichen. Alle 69 leden van de voorganger van de commissie, de zogeheten voorlopige werkgroep (PWC), zullen er deel van uitmaken.

Niet bekend

Politieke waarnemers in Hongkong verwachten niet dat de vandaag benoemde commissie in staat zal zijn om de belangen van de kroonkolonie, met name als die afwijken van die van Peking, goed te behartigen. Met de benoeming van prominente zakenmensen uit Hongkong passeert Peking de democratische politici die in september bij verkiezingen werden gekozen in de zogeheten Wetgevende Raad (Legco). Peking heeft al aangegeven deze Raad na de machtsoverdracht te zullen ontmantelen en te vervangen door een raad met daarin de Volksrepubliek gunstig gezinde politici. Vooral politici van Hongkongs Democratische Partij, die onder leiding staat van Martin Lee, hebben met hun pleidooien voor betere garanties voor het behoud van de democratie in Hongkong kwade reacties aan Peking ontlokt. De zakenwereld in Hongkong, die in de vandaag ingestelde commissie goed vertegenwoordigd zou zijn, heeft op grond van pragmatische overwegingen steeds ervoor gepleit Peking niet al te veel tegen de haren in te strijken. (Reuter)