Werklozen bewaken haven Amsterdam

Vanaf volgend jaar april gaan tien langdurig werklozen het Amsterdamse havengebied bewaken om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. De werklozen worden aangesteld in het kader van het landelijke project Werk in Bewaking waaraan het Gemeentelijk Havenbedrijf wil meewerken.

Volgens directeur G. van den Heuvel van het Havenbedrijf ontstaat met de beveiling een beter vestigingsklimaat in de Amsterdamse haven. Daarnaast wil hij het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen ondersteunen.

Niet bekend

Het Havenbedrijf denkt dat deze manier van beveiligen de schade door inbraak, maar ook door wateroverlast, storm en vandalisme met 70 procent terugbrengt. Dat is ook de reden van vezekeringsmaatschappijen om de landelijke aanzet te geven voor het project. Tevens vangen zij op deze manier ook een daling van het aantal arbeidsplaatsen op.

In heel Nederland zijn lopen dit moment al in zestig regio's dergelijke bewakingsprojecten, wat op termijn leidt tot een lagere verzekeringspremie.