P. van Ierschot RA

P. van Ierschot RA (47), directeuraccountantsdienst van hetministerie van VROM, wordtplaatsvervangend voorzitter. Tot nieuwe leden van het NIVRA-bestuur zijn benoemd: drs. A. Berkouwer RA (50), vennoot Arenthals en Partners, prof.dr.A.J. Bindinga (54), directeur Moret Ernst & Young Accountants en hoogleraar accountancy Erasmus Universiteit, prof.drs.J.A. van Manen RA (45), vennoot Coopers & Lybrand en hoogleraar accountantscontrole Universiteit van Groningen, H. Mik RA (56), directeur KPMG Accountants.