Onderzoek naar foto's verongelukte El Al-Boeing

ROTTERDAM, 27 DEC. Foto's van de drie jaar geleden in de Bijlmer verongelukte El Al-Boeing zullen alsnog door TNO worden onderzocht.

Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) geeft op aandringen van de Tweede Kamercommissie voor verkeer en waterstaat het instituut voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) binnenkort opdracht voor een technische studie van enkele foto's die een scheefhangende rechter 'binnenmotor' tonen. De foto's zijn enkele uren voor de ramp genomen.

Het onderzoek door TNO moet onder meer duidelijk maken hoe het mogelijk is dat de beelden een scheefhangende motor laten zien, terwijl er volgens de officiële onderzoekers niets abnormaals aan de hand was. Tien minuten na de start van het Israëlische vrachtvliegtuig op 4 oktober 1992 brak deze binnenmotor af en nam in de val ook de rechter buitenmotor mee. De Boeing stortte rond half zeven 'savonds neer op een flatgebouw in de Bijlmer. Bij deze ramp vielen 43 doden, de vierkoppige bemanning inbegrepen.

Een aantal leden van de Tweede Kamercommissie is ontevreden over de uiteenlopende verklaringen die totnutoe zijn gegeven over de afwijkende stand.

Tijdens het officiële onderzoek werden de beelden, gemaakt door de vliegtuigspotter en fotograaf L.Bertholet, aanvankelijk afgedaan als “niet belangrijk voor het onderzoek”. Later werd de opvallend afwijkende stand van de binnenmotor toegeschreven aan een vertekening van de lens in de camera. Een volgende verklaring was dat alle vliegtuigmotoren “schommelen”; ontwerpers zouden daar in het ophangsysteem rekening mee hebben gehouden.