Koningin: gezin biedt fundament tolerantie

ROTTERDAM, 27 DEC. Koningin Beatrix heeft in haar kerstrede opgeroepen tot verdraagzaamheid jegens “andersgelovigen, vreemdelingen, mensen met een andere huidskleur, etnische oorsprong of cultuur.” Ze noemde het gezin een plek waar kan worden opgevoed tot “openheid en deelname aan een maatschappij die minderheden respecteert en andersdenkenden waardeert.” Reflecterend op de “zorg over het gezin”, waarschuwde Beatrix echter tegen de neiging de “revolutie in de persoonlijke levenssfeer”, de overgang van hechte familieverbanden naar kleinere leefeenheden, louter negatief te beoordelen. Volgens haar komt het op verantwoordelijkheidsgevoel aan. “Noch door de markt met zijn waardenstelsel uitgedrukt in geld, noch door regelingen van de overheid kan de kwaliteit van het bestaan voldoende worden verzekerd”.

CDA-leider Heerma meent dat de koningin heeft vertolkt wat “bij velen leeft”. Bolkestein (VVD) is het meest getroffen door de passage waarin de koningin stelt dat “in vrijwillige zorg en aandacht voor anderen het cement ligt dat de maatschappij bijeenhoudt.” Wolffensperger (D66) vindt dat Beatrix de vraag hoe we deze samenleving bij elkaar kunnen houden, zeer genuanceerd heeft behandeld. PvdA-fractievoorzitter Wallage kan zich vooral vinden in “de behoedzaamheid in de omgang tussen mensen” die de koningin bepleit.

Volgens voorzitter Coruz van de Stichting leerstoel Islam, was de kerstboodschap geënt op een multi-culturele samenleving. Het wordt hoog tijd dat allochtonen lid worden van Oranjeverenigingen, aldus Coruz.