J.G. van Grieken en ir.B. Bijvoet

J.G. van Grieken (58) en ir.B. Bijvoet (55) zijn toegetreden tot de raad van commissarissen van Menken Holding te Wassenaar. Zij volgen M.L. Mogendorff en mr.W. Overmars op.

Van Grieken trad in verband met deze benoeming terug uit de diretie van Menken Holding.

Overmars nam in verband met zijn pensionering afscheid als voorzitter van de hoofddirectie van Campina Melkunie en stelde tevens zijn commissariszetel bij Menken ter beschikking. In beide functies wordt hij opgevolgd door Bijvoet.