J.F. SCHOUWENAAR 1909-1995; Altijd 'opvolger-van'

De op 24 december op 86-jarige leeftijd overleden oud-minister J.F. Schouwenaar-Franssen was in 1963 de opvolgster van Marga Klompé op het departement van maatschappelijk werk. Mede doordat het kabinet Marijnen nog geen twee jaar regeerde, heeft zij het stempel 'opvolger-van' altijd behouden.

Klompé was indertijd een felle tegenstander van haar benoeming. In een brief aan haar partijleider Romme zei Klompé de benoeming van Schouwenaar (VVD) als “een klap op haar kinderhoofd” te hebben ervaren. De VVD had volgens haar geen binding met het departement. Eerder, ten tijde van de formatie, had Klompé zich afgevraagd of Schouwenaar als weduwe met vier kinderen wel in staat zou zijn de functie naar behoren te vervullen.

Mevrouw Schouwenaar was de tweede vrouwelijke minister in de Nederlandse geschiedenis en de eerste vrouw die namens de VVD in een kabinet zitting nam. Tot aan haar ministerschap was zij lid van de Eerste Kamer, waarin zij in 1956 werd verkozen. Tevens was zij van 1960 tot 1963 lid van het Europese Parlement. In dezelfde periode was haar man, A. Schouwenaar, lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA. Van 1946 tot 1949 zat zij in de Rotterdamse gemeenteraad.

Na haar ministerschap werd Schouwenaar-Franssen van 1966 tot 1970 wederom lid van de Eerste Kamer. In de jaren zevenig zette zij zich in voor het verbeteren van de betrekkingen tussen Nederland en Griekenland. Op dat moment waren in Griekenland de kolonels aan het bewind en de verhoudingen tussen beide landen zeer bekoeld.