Drs.J.W. Brockmeijer

Drs.J.W. Brockmeijer is met ingang van 1 januari 1996 benoemd tot onderdirecteur van De Nederlandsche Bank, met behoud van zijn functie als afdelingsdirecteur afdeling Financiële Markten.