Drs B.J. Constandse

Drs B.J. Constandse, voorzitterhoofddirectie Cehave-Encebe is benoemd tot lid van het dagelijks bestuur en voor-zitter van het Agrarische Comité. D.C. Geest is benoemd tot secretaris van het dagelijks bestuur van Dujat. K. de Kluis zal terugtreden als bestuurslid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigdeleeftijd.