Drs. B. van Nes RA

Drs. B. van Nes RA (53) is benoemd tot bestuursvoorzitter van het NIVRA, het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, voor een periode van twee jaar. Van Nes is voorzitter van de raad van bestuur van VB Groep en lid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer.