Controle over buitenlands beleid bij Jeltsin

MOSKOU, 27 DEC. De Russische president, Boris Jeltsin, heeft gisteren de controle over het buitenlands beleid aan zich getrokken door de instelling van een nieuw orgaan, de Raad voor Buitenlands Beleid, die alleen hem verantwoording schuldig is.

Volgens Jeltsins persdienst is de vorming van de raad bedoeld om “de effectiviteit van Ruslands buitenlands beleid te vergroten en de bevoegdheden van de president bij het vaststellen van de richtlijnen van het buitenlands beleid gestalte te geven”. Jeltsin zelf is voorzitter van de raad. Andere leden zijn de ministers van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en financiën, de directeuren van de buitenlandse inlichtingendienst, de binnenlandse veiligheid en de grenswachten en Jeltsins belangrijkste adviseur voor het buitenlands beleid.

De instelling van het nieuwe orgaan valt samen met speculaties over het naderende aftreden van minister van buitenlandse zaken Kozyrev, die begin deze maand scherp werd gehekeld door Jeltsin. Kozyrev zelf moet op korte termijn kiezen tussen zijn ministerschap en zijn lidmaatschap van het op 17 december gekozen nieuwe parlement; hij kan beide functies niet tegelijkertijd vervullen. Hij zei vorige week eerst met Jeltsin te zullen overleggen en pas daarna over zijn toekomst te beslissen. Dat gesprek met Jeltsin heeft vandaag plaatsgevonden, maar het leidde niet tot een besluit. Kozyrev en Jeltsin kwamen overeen later op het punt van Kozyrevs aanblijven terug te komen.

Een van de vice-premiers van Rusland, Sergej Sjachraj, trad gisteren in verband met de parlementsverkiezingen af. Sjachraj werd in zijn kiesdistrict in Rostov aan de Don tot lid van de nieuwe Doema gekozen. Hij koos gisteren voor zijn Doemazetel en stapte daarom uit de regering.

President Jeltsin zelf keerde gisteren naar zijn datsja terug na een verblijf in een sanatorium bij Moskou, waar hij enige tijd heeft dooprgebracht naar aanleiding van hartproblemen. (Reuter, AP)