'Betaal Duits overwerk in tijd'

HAMBURG/HANNOVER, 27 DEC. Duitsers moeten voortaan hun overuren niet langer in geld maar in vrije tijd krijgen uitbetaald. Deze maatregel kan waarschijnlijk 70.000 tot 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Dit heeft voorzitter Klaus Zwickel van de Duitse metaalvakbond zondag naar voren gebracht.

De vakbondsleider neemt zijn voorstel het komende jaar in de onderhandelingen voor een nieuwe cao mee. De Duitse werknemer zal dan alleen nog zijn toeslag voor overwerk behouden, maar niet meer het volle uurloon. De toeslag per extra gewerkt uur bedraagt gemiddeld 5 mark, terwijl het uurloon voor overwerk op ongeveer 20 mark ligt.

In dit jaar hebben werknemers in Duitsland circa 250 miljoen overuren gedraaid. Dat komt overeen met ongeveer 150.000 banen, zo verklaarde de vakbondsvoorzitter in een vraaggesprek met het Duitse blad Bild am Sonntag. Afgelopen maand telde Duitsland dik 3,5 miljoen werklozen. Dat kwam neer op 9,3 procent van de beroepsbevolking.

De werkgevers zien veel meer in een aanpassing van de ontslagbeschermingswet. Die is volgens voorzitter Klaus Murmann van de Duitse wegeversbond te streng. Daardoor laten bedrijven in tijden met een moeilijke marktsituatie of een kwakkelende economie hun werknemers liever overuren maken in plaats van extra personeel in dienst te nemen.

Voor de Duitse regering blijft de werkloosheid probleem nummer één, schreef Otto Graf Lambsdorff in de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. De politiek-economisch deskundige van de liberale FDP-fractie, die samen met de christen-democraten van CDU en CSU het huidige kabinet vormen, stelde dat dit jaar “niets is gedaan om de werkloosheid het hoofd te bieden”.

Een verdere verlaging van uitkeringen aan werklozen is niet de juiste weg, aldus voorzitter Dieter Schulte van de Duitse vakcentrale. Wie denkt bij bezuinigingen op de overheidsbegroting diegenen te treffen die het minste hebben, is politiek erg kortzichtig, zo schreef hij in de zaterdageditie van de Leipziger Volkszeitung. Als steeds meer burgers via werklozengeld, werklozensteun en bijstandshulp in de armoede verzeild raken, krijgen we aan het eind de dubbele rekening gepresenteerd.

Omdat werkloosheid een maatschappelijke probleem is, zal geen partij, geen werkgeversvereniging en ook geen vakbond alleen de vermindering van massawerkloosheid voor elkaar krijgen, aldus Schulte. Daarom is gezamenlijk optreden nodig.'' (DPA)