Aparte fiscale regeling voor zwakke regio's

Groningen, Friesland en delen van Drenthe, Overijssel en Limburg krijgen een gunstiger fiscaal regime voor bedrijfsinvesteringen dan de rest van het land. De regeling voor de 'fiscale zone' is vanaf 1 januari van kracht.

Staatssecretaris W. Vermeend (Financiën) wil met deze fiscale stimuleringsregeling bedrijfsinvesteringen in de economisch zwakkere regio's bevorderen. Het betreft de gebieden aangewezen in het besluit subsidies regionale investeringsprojecten, de zogenoemde oud-IPR-gebieden.

De regeling geldt alleen voor investeringen van minimaal vijf miljoen gulden in nieuwe bedrijfsgebouwen. Investeerders kunnen vijftig procent van de totale investeringskosten versneld afschrijven. Voor de andere vijftig procent geldt het normale afschrijvingssysteem.

Door versneld af te schrijven houden bedrijven in de eerste jaren na de investering hun winst lager en betalen ze minder belasting.

Het is voor eerst dat voor een deel van Nederland een afwijkend fiscaal regime geldt.