Zenders Arcade toch op Amsterdamse kabel

AMSTERDAM, 23 DEC. De televisiezenders van de commerciële omroep Arcade, TV 10 Gold en The Music Factory (TMF), worden vanaf 17 januari doorgegeven op de Amsterdamse kabel. Dat is Arcade met het Amsterdamse kabelbedrijf KTA overeengekomen tijdens een kort geding dat eergisteren voor de Amsterdamse rechtbank diende. Doorgifte van de zenders van Arcade betekent een voorlopig einde van een langslepend conflict tussen beide partijen.

Arcade is het altijd oneens geweest met het bedrag dat KTA voor doorgifte vroeg en verweet het Amsterdamse bedrijf misbruik te maken van haar monopoliepositie. KTA vroeg voor doorgifte 750.000 gulden per zender per jaar. Volgens een woordvoerder van Arcade is dit een “irreëel bedrag omdat het het vijf- à zesvoudige is van wat andere kabelmaatschappijen vragen”.

Maar in het kort geding dat Arcade had aangespannen, wilde de president van de Amsterdamse rechtbank, R. Gisolf, geen uitspraak doen over de rechtmatigheid van dit bedrag. Hij verwees naar andere klachtenprocedures die op dit moment lopen. Economische Zaken doet onderzoek naar de klacht, het Commisariaat voor de Media spreekt waarschijnlijk volgend jaar een oordeel uit over de kwestie en Arcade is ook nog een bodemprocedure gestart.

Tijdens de zitting van donderdag kwam Arcade met KTA overeen dat de zenders vanaf 17 januari worden doorgegeven tegen het gevraagde bedrag van KTA, maar dan wel per maand en niet per jaar. Als uit een van de klachtenprocedures blijkt dat dit bedrag ontoelaatbaar hoog is, moet KTA het te veel betaalde bedrag, verhoogd met rente, weer terugbetalen. Arcade gaat ervan uit dat toetsing in zijn voordeel uitpakt. “Als blijkt dat wij miszitten, is natuurlijk het hek van de dam. Dan gaan ook alle andere kabelmaatschappijen hun prijzen verhogen.”