Varkens

NRC Handelsblad van 13 december bevat een staatje over het aantal varkens in verschillende landen. Jammer is dat niet vermeld wordt het aantal varkens in relatie tot de totale grondoppervlakte en het aantal inwoners van genoemde landen. Dit zou het volgende opleveren: in Nederland verblijven 842 varkens en mensen per vierkante kilometer, gevolgd door België met 556. China heeft er slechts 273, de VS sluiten de rij met 33 per vierkante kilometer. Dat wil zeggen dat Nederland ca. 19,5 maal zoveel varkens en mensen per vierkante kilometer heeft als de VS. Met een bevolkingsdichtheid van 428 mensen per vierkante kilometer is het mestprobleem primair een bevolkingsvraagstuk.

Er is onvoldoende natuur (al dan niet gecultiveerd) om de grote hoeveelheid mest te 'compenseren'. Het is onbegrijpelijk dat de politiek het mestoverschot niet kan beschouwen als een probleem, in grote mate mede veroorzaakt door de hoge bevolkingsdichtheid van vol Nederland.

    • Ir. L.A.W. van der Lek