Srebrenica

Helaas is een Kamermeerderheid gezwicht voor het dictaat van het kabinet dat een hoorzitting over de val van Srebrenica achter gesloten deuren moest plaatsvinden.

Daarmee schaarde het gros van onze volksvertegenwoordigers zich kritiekloos achter het regeringsargument dat alleen door die beslotenheid de noodzakelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de Verenigde Naties in acht genomen kan worden.

Een redenering waarin de suggestie ligt besloten dat het algemeen belang waar de VN voor staan, gediend is met achterkamertjespolitiek. Een gotspe, daar voor het dienen van het algemeen belang (waarvoor wij toch het kabinet-Kok hebben ingehuurd) juist openheid vereist is. Een waarheid die zelfs 'paars' zal moeten beamen. Daardoor kan de eis tot beslotenheid van de hoorzitting over Srebrenica niet zijn ingegeven door de behoefte het algemeen of VN-belang te dienen. Het is dan ook zonneklaar dat andere belangen aan het regeringsstandpunt ten grondslag hebben gelegen. Aan de Kamer de taak daarin klaarheid te brengen, zodat wij in de toekomst verschoond zullen blijven van regeringsdictaten, een democratie onwaardig. Met schijnargumenten afgedwongen besloten hoorzittingen over zaken die om de één of andere duistere reden het daglicht niet kunnen verdragen, hoewel ze ons allemaal aangaan.

    • Wouter ter Heide